Friday, 6 April 2012

Benda yang sentiasa dipandang remeh

                                                 SAYANG SAHABAT- SAHABAT KERANA ALLLAH


BIla mengumpaT dan Fitnah Sudah jadi makanAn Harian..
Bila tazkIraH dan TegURan di Pandang TanPa pEraSaaN
BiLa TiDak iKut SyaRiat agAma dan menInggaLkan IslaM kerana DunIa Jadi SemBang jalanAn..


#beRhatI2 jiKA aNDa mEmpUnyai CiRi2 di aTas.

No comments:

Post a Comment